Kuriosa

1. Vadstena förr och nu

2. Förr och nu i Askersund

3. Omberg - Karta och verklighetVadstena förr och nu

Sjögatans norra ände sedd 2020 och 1920.

Färgfotot är tagit i april 2020.
Svartvita foton längs ned är tagna runt 1920.

Rälsen i gatan anlades omkring 1895 och användes för att transportera bl.a. mat  mellan södra  (Asylen) och norra delen av  hospitalet (Birgittas Sjukhus).

Från söder till norr gick spåren från Asylen via Slottsgatan, Sjögatan, Torggatan, Lasarettsgatan till Klosterområdet.

I första hand var detta en godsspårväg till och från centralköket där all mat lagades. Det var inrättat i den torn-försedda byggnaden norr om klostret. Se karta. 

Den huvudsakliga lasten på de hästdragna vagnarna var alltså lagad mat till avdelningarna men även matavfall skulle köras tillbaka. Matresterna gick till svinhuset på norr. Andra laster kunde vara ved och kol. 
Banan kom i folkmun att kallas "Dra-maten".

Turerna på denna spårväg avslutades sept 1930.

Källa: Wikipedia

Minns själv från min ungdoms 50-tal att spåren fanns kvar här och var i sjukhusområdet. Bland annat i entren till klosterområdet från Lastköpingsgatan fanns spår att se upp med  när man cyklade genom porten.

FÖRR OCH NU i ASKERSUND

Reflektion
Snyggare torgbelysning för 25 år sedan?

Askersund, Torget, 1995, SKOAFFÄREN

Askersund, Torget, 2020, Sveas Café Tutingen

Hösten 2020 togs detta foto. Då var den gamla torgbelysningen borttagen.

Möllerska huset
Huset - med adressen Storgatan 21 - är troligen uppfört i början av 1780-talet antagligen av handlare Fredrik Schiultz. 
Det är ett av stadens äldsta hus och är bevarat i sin ursprungliga form.  
Mest kände ägaren (1788-1822) är Mathias Möller, som var både rådman och apotekare.  Han blev känd på grund av att han sålde  "tutingar" dåvarande namnet på toddy. Huset kallas därför idag Tutingen.
 Källa Föreningen Gamla Askersund.

Hedrat hus
Huset blev frimärke 1998. Då var den gamla torgbelysningen kvar. (Foto från David Nilsson).

Karta och verklighet
Hur långt kan man se i klart väder? Kan man se 78 km bort? Från Omberg till Kinnekulle. Vad tycker du?

Är det Kinnekulle vi ser i kikaren? Eller är det Billingen?
Höjdfakta: Billingen 299 m, Kinnekulle 306 m, Omberg 263 m, Ålleberg 330 m.

Lantmäteriets karta med terrängskuggning av samma område